Indeklimaet

Der bliver brugt mange forskellige kemiske stoffer til produktion af byggematerialer, maling og inventar. Afgasning af kemiske stoffer viser sig typisk som lugte eller som svien i øjne og slimhinder. Det kan tage flere måneder, før afgasningen holder op med at give gener. Derfor er hyppig udluftning altid vigtig.

 

Maling og gør-det-selv produkter

Lysten til at male og gøre “reden” klar til den lille ny kan være meget stor. Men vær opmærksom på at nogle malervarer kan udgøre en risiko for dig og dit foster i graviditeten. F.eks. kan organiske opløsningsmidler i maling, lak og lim give indeklimaproblemer og i værste fald sundhedsskader. Man bør derfor helst få andre til at udføre malerarbejdet – herunder også afrensning og forbehandling. Hvis du er i tvivl, så søg råd hos din læge.

Følgende råd er tiltænkt den gravides “malerhjælp”, for at beskytte “hjælperen” og for at begrænse afgasningen af skadelige stoffer, der hvor den gravide skal færdes.

Afrensning og forbehandling

  • Brug handsker og evt. en vadejakke.
  • Undgå afrensning af maling der indeholder bly.
  • Afrens med brun sæbe eller et miljømærket. universal rengøringsmiddel først. Skyl grundigt med rent vand. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at bruge et “grundrensemiddel”.
  • Lak- og malingfjernere kan indeholde organiske opløsningsmidler. Undgå lak- og malingsfjerner med indholdsstoffer som f.eks. xylen, acetone eller methylenchlorid (dichlormethan).
  • Malingen kan evt. slibes væk eller fjernes med en varmluftspistol eller brænder – brug maske, så undgås indånding af malerstøv.
  • Undgå produkter med faremærker.
  • Efterspørg sikkerhedsdatablad – her står om produktet indeholder stoffer, der er klassificerede som skadelige. Kan ofte findes på internettet.
  • Ved behov for færdigblandet fuge- eller spartelmasse, er det bedst at undgå sundhedsskadelige stoffer som f.eks.: ethyl. Ellers kan du overveje Amalie Kronils anbefalinger